To już potwierdzona informacja!!!
Wracamy na korty 4 maja! Zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe! 👍 Balon będzie zdjęty więc trzymamy kciuki za ładną pogodę i za szybki powrót do formy na świeżym powietrzu!😀

Procedury postępowania i zasady treningu, jakie muszą obowiązywać w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii Covid-19

Dla klubów:
• 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. W przypadku kortów tenisowych zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte, czyli konstrukcje umożliwiające wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne
• zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu
• płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
• zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy
• na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu
stronach kortu)
• korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może
prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego
• odległość pomiędzy kortami treningowymi minimum 5 m (licząc między liniami
singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami obowiązuje
odstęp jednego kortu lub pomiędzy kortami bezwzględnie powinna być siatka
oddzielająca sąsiadujące korty
• na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to
możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów)
sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu
• w przypadku opadów deszczu nie ma możliwości wejścia na halę i dokończenia
treningu, chyba że obiekt posiada rozsuwane ściany boczne
• na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której
obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach
(sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym
wejściu na kort)
• należy określić odrębne drogi przemieszczania się dla graczy wchodzących na korty
i schodzących z kortów (gracze powinni wchodzić jedną stroną kortu i wychodzić drugą
stroną)
• obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu
dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma
obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy
ponownie nałożyć maseczkę
Dla graczy:
- amatorzy
• rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie
z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,
natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
• obowiązuje limit czterech osób na kort
• rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe
przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją
zastąpić np. skinieniem głową
• po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu
(niegromadzenie się)
- zawodnicy
• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie
z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,
natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania
twarzy
• na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener
lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne
przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m;
podczas gry 5 m
• sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)
• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy
i trenera.
• zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych
(po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub)
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe
i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową
• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze
względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie
na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie
obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego
Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10 ):
• zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu
maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach
kortu)
• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania
z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
• piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy
grupach zawodniczych
• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu
na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na
obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących
zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.