Przedstawiamy zasady, obowiązujące przy dokonywaniu rezerwacji sezonowych w Akademii Tenisa Ziemnego TenisPoint na Ursynowie. Zasady te obowiązują zarówno na sezon letni, jak i zimowy.

 1. Sezon zimowy trwa ok. 30 tygodni (w okresie od 01 października do 30 kwietnia).
 2. Sezon letni trwa ok. 22 tygodnie (w okresie od 01 maja do 30 września). DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA NIE SĄ LICZONE.
 3. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem 518-032-054, bądź bezpośrednio w biurze ATZ TenisPoint przy ulicy Hirszfelda 1A.
 4. Sezonową rezerwacje, która gwarantuje stałą godzinę i dzień, dokonuje się przez wpłatę zaliczki w wysokości 300 zł (za każdą stałą godzinę w sezonie).
 5. Opłatę rezerwacyjną za daną stałą godzinę należy uiścić do dnia 15. września gotówką w biurze, bądź przelewem na wskazany numer konta. Po tym terminie rezerwacja traci ważność.
 6. W przypadku rezerwacji jednej, stałej godziny w tygodniu w danym sezonie, opłatę należy uiścić jednorazowo do 20.września (kwota pomniejszona o wysokość zaliczki).
 7. W przypadku rezerwacji dwóch lub trzech  godzin w tygodniu w danym sezonie, opłatę można rozbić na dwie raty. Pierwsza rata płatna do 20. września, a druga do 30. listopada (kwota zaliczki rozliczania przy drugiej racie).
 8. W przypadku rezerwacji czterech lub więcej  godzin w tygodniu w danym sezonie, opłatę można rozbić na trzy raty. Pierwsza rata płatna do 20. września,  druga do 30. listopada, a trzecia rata do 31. stycznia (kwota zaliczki rozliczania przy trzeciej  racie).
 9. Opłatę za korty można dokonać gotówką w biurze kortów, bądź przelewem na konto. Dane do przelewu: Chiwes Sport S.C. (właściciel ATZ TenisPoint), ul. Hirszfelda 1A, 02-776 Warszawa, nr konta: 70 1240 6250 1111 0010 4638 7212, tytułem: wynajem kortów, imię i nazwisko, dzień i godzina wynajmowanego kortu.
 10. Brak  terminowych wpłat powoduje anulowanie danej rezerwacji.
 11. Rezerwacja kortu w ramach abonamentu sezonowego uprawnia do obniżonej opłaty (szczegóły w cenniku) i pierwszeństwa wobec rezerwacji w ramach abonamentu 10-cio godzinnego oraz rezerwacji pojedynczej.
 12. Osoby posiadające wykupione godziny na kortach ATZ TenisPoint mogą odwoływać i przenosić na inny termin swoje godziny kortu w ramach wykupionego abonamentu najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji (gry). DODATKOWYM WARUNKIEM ODBIORU NIEWYKORZYSTANEJ GODZINY JEST ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI BEZPOŚREDNIO, BĄDŹ TELEFONICZNIE W BIURZE KORTÓW ORAZ WPISANIE SIĘ NA LISTĘ GODZIN DO "ODEGRANIA".  Zgłoszenie po tym terminie, bądź brak wpisu na liście godzin do "odegrania" powoduje utratę danej godziny kortu, a opłata za nią przepada.
 13. Odwołane godziny w ramach abonamentu mogą być "odegrane" tylko w ramach tego samego sezonu (niewykorzystane godziny z sezonu zimowego nie przechodzą na sezon letni i odwrotnie).
 14. Dokonanie rezerwacji i/lub wpłaty za zarezerwowaną godzinę kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU REZERWACJI oraz REGULAMINU KORTÓW .

WYKAZ DNI OBJĘTYCH STAŁĄ REZERWACJĄ W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

2021/2022 Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień SUMA DNI DNI ŚWIĄTECZNE I WOLNE OD PRACY     (nie liczone w ranach abonamentu sezonowego)
Poniedziałek 4 4 4 5 4 4 3 28 01.11.21; 18.04.22
Wtorek 4 5 4 4 4 5 4 30  
Środa 4 4 5 4 4 5 4 30  
Czwartek 4 3 5 3 4 5 4 28 11.11.21; 06.01.22
Piątek 5 4 3 4 4 4 5 29 24.12.21; 31.12.21
Sobota 5 4 3 4 4 4 5 29 25.12.21; 01.01.22
Niedziela 5 4 3 5 4 4 3 28 26.12.21; 17.04.22

 Sezon trwa od 01.10.2021 do 30.04.2022

W przypadku płatności przelewem- dane do przelewu: CHIWES SPORT S.C. UL. HIRSZFELDA 1A 02-776 WARSZAWA

Bank PEKAO S.A. nr konta: 70 1240 6250 1111 0010 4638 7212 Tytułem: WYNAJEM KORTÓW