Zimowe półkolonie 2018 z ATZ TENISPOINT

Trwają zapisy na półkolonie dla dzieci i młodzieży (od 6. do 16. roku życia), które odbędą się w czasie ferii zimowych 2018 w Akademii Tenisa Ziemnego TENISPOINT na Ursynowie.
Jako  alternatywę wyjazdu na ferie zimowe, przygotowaliśmy dla Państwa dzieci ofertę półkolonii (obozów stacjonarnych), odbywających się na warszawskim Ursynowie, na terenie naszych kortów ATZ TENISPOINT przy ul. Hirszfelda 1a.

Proponujemy dwa turnusy pięciodniowe w następujących terminach:

I   TURNUS:  od 15.01.2018 roku do 19.01.2018 roku,

II  TURNUS:  od 22.01.2018 roku do 26.01.2018 roku.

 

Uczestnicy takich półkolonii będą z nami od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 18:00, a program, który dla nich przygotowaliśmy zapewni im pełną rozrywkę i sportowy rozwój. Państwa pociechy, będą mogły poznawać i udoskonalać umiejętności w takich dyscyplinach sportu jak:

 • TENIS ZIEMNY (min. 2 x 1,5 h dziennie)
 • PŁYWANIE
 • BADMINTON,
 • SIATKÓWKA
 • KRĘGLE
 • TENIS STOŁOWY
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
 • WYJŚCIA DO KINA – MULTIKINO przy ul. K.E.N.
 • ŚCIANKA WSPINACZKOWA - BULDER BAR

Nasz obiekt składa się z pięciu kortów o nawierzchni ceglanej, przystosowanych do gry przez cały rok. Do dyspozycji korzystających jest w pełni odnowiony budynek klubowy, składający się z oddzielnych szatni dla kobiet i mężczyzn, każda z pełnym węzłem sanitarnym (natryski, toalety). W budynku znajduje się duże pomieszczenie recepcyjne, w którym po zajęciach można odpocząć, napić się dobrej herbaty, bądź kawy i gdzie w miłej atmosferze będziemy prowadzić zajęcia z rysunku, gry planszowe, kalambury itp.

Poza wyjściem do kina i ścianką wspinaczkową,  pozostałe zajęcia będą odbywać się na naszych kortach i super nowoczesnej hali ARENA URSYNÓW  oraz basenie UCSiR. Wszystkie obiekty bezpośrednio ze sobą sąsiadują.

Dziećmi będą opiekować się doświadczeni i prowadzący na co dzień treningi w naszej Akademii instruktorzy, którzy pierwszego dnia dokonają podziału uczestników pod względem wieku i poziomu zaawansowania gry tak, aby treningi były jak najbardziej efektywne. Dla najmłodszych zajęcia będą prowadzone w formie ciekawych ćwiczeń a także gier i zabaw. Głównym mottem naszych obozów jest dostarczanie uczestnikom naszych półkolonii jak najwięcej radości  i zadowolenia, oraz przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia na temat sportu, zasad fair-play, oraz współpracy w zespole. Instruktorzy będą starali się zarazić Państwa pociechy swoją pasją do sportu. Ostatniego dnia każdego turnusu odbędzie się turniej tenisowy, a także innego rodzaju zawody i konkursy, wszystkie zwieńczone rozdaniem dyplomów, nagród i upominków.

Dla wygody Uczestników prosimy, aby pierwszego dnia Państwa pociechy zabezpieczone były jedynie w dwie pary obuwia sportowego (na korty i na hale sportową), dresy(strój sportowy), koszulki na zmianę i kto posiada we własną rakietą tenisową. Dla pozostałych bezpłatnie wypożyczymy sprzęt niezbędny do gry w tenisa. Na koniec każdego dnia przy odbiorze pociech opiekunowie/instruktorzy poinformują o planowanych zajęciach na kolejny dzień i w związku z tym niezbędnych ubraniach do zabrania (typu kąpielówki i ręcznik na basen, czepek, ewentualnie w naramienniki itp.).

Zużyta na zajęciach sportowych energia uzupełniana będzie przez 3 smaczne i zdrowe posiłki dziennie (drugie śniadanie,  obiad i podwieczorek).

Aby jak najbardziej ułatwić wybór i zachęcić do skorzystania z naszej oferty, jak również umożliwić Państwu swobodne zaplanowanie ferii dla pociech, istnieje możliwość dołączenia do obozu stacjonarnego każdego dnia (możliwość wykupienia pojedynczych dni)!!!

 

CENNIK PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W ATZ TENISPOINT

Cena za jeden Turnus (5 dni)

Cena za dwa Turnusy (10 dni)

Cena za jeden dzień

849 zł/osoby

1599 zł/osoby

185 zł/osoby

Cena obejmuje pełną realizacje programu wraz z wyżywieniem i biletami wstępu do kina, oraz ubezpieczeniem NNW. Warunkiem zapisania się na nasz obóz stacjonarny jest wpłata zaliczki w wysokości 185zł, gotówką, lub kartą w recepcji kortów albo przelewem na nasz rachunek bankowy nr 70 1240 6250 1111 0010 4638 7212, oraz wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i UMOWY/REGULAMINU IMPREZY ATZ TENISPOINT. (ZAŁĄCZONE PONIŻEJ).

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

Obozy stacjonarne organizowane przez ATZ TenisPoint mają na celu rozwój zarówno intelektualny, jak i fizyczny wszystkich jego Uczestników. Poza kształtowaniem społecznie pożądanych postaw, zasad i norm zachowania oraz zainteresowań, główny nacisk położony zostanie na ponoszenie sprawności fizycznej, w szczególności w tenisie ziemnym.

I – IV dzień obozu stacjonarnego: 

 • 08:30 - 09:00  - zbiórka,
 • 09:00 - 10:45  - tenis ziemny,
 • 10:45 - 11:30  - drugie śniadanie,
 • 11:30 - 13:00  - piłka nożna/badminton/siatkówka,
 • 13:00 - 14:30  - basen/ścianka wspinaczkowa/kręgle/wycieczka fakultatywna,
 • 14:30 - 15:30  - obiad,
 • 15:30 - 17:00  - tenis ziemny,
 • 17:00 - 17:30  - gry i zabawy/zajęcia ogólnorozwojowe,
 • 17:30 -18:00   - podwieczorek,
 • 18:00              - odbiór dzieci z obozu stacjonarnego.

V dzień obozu stacjonarnego:

 • 08:30 - 09:00  - zbiórka,
 • 09:00 - 10:00  - rozgrzewka tenisowa,
 • 10:00 - 10:30  - drugie śniadanie,
 • 10:30 - 14:30  - turniej tenisowy/kino,
 • 14:30 - 15:30  - obiad,
 • 15:30 - 17:00  - dokończenie turniejów,
 • 17:00 - 17:30  - uroczyste zakończenie obozu stacjonarnego, rozdanie dyplomów, nagród i upominków,
 • 17:30 – 18:00 - podwieczorek,
 • 18:00             - odbiór dzieci z obozu stacjonarnego.
  • Kolejność zajęć w planie dziennym może ulec zmianie zależnie od ustaleń kierownictwa i rady obozu stacjonarnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PÓŁKOLONIACH!!!

 

UMOWA / REGULAMIN IMPREZY ATZ TENISPOINT

 

Zawarcie umowy z CHIWES SPORT S.C.  zwanym dalej Or­ganizatorem, następuje w chwili wypełnienia i podpisania przez Rodzica/ Opiekuna Uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA PÓŁKOLONII oraz niniejszych Warunków Uczestnictwa zwanych dalej „UMOWĄ/REGULAMINEM IMPREZY ATZ TENISPOINT”, którego integralną częścią jest Oferta prezentowana na stronie:www.tenispoint.pl

I. REZERWACJA PÓŁKOLONII ATZ TENISPOINT

 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w biurze kortów, telefonicznie pod nr 518-032-054, lub poprzez e-mail:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki  w kwocie 185 zł. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją  UMOWY/REGULAMINU IMPREZY oraz KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA PÓŁKOLONII, dostępnych na stronie www.tenispoint.pl lub w recepcji kortów. Na prośbę zainteresowanych Organizator prześle ww. formularze do zapoznania się na wskazany adres e-mail. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem danego Turnusu.
 3. Klient poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA PÓŁKOLONII i/lub UMOWY/REGULAMINU IMPREZY i/lub poprzez doko­nanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) - akceptuje i potwierdza zapoznanie się z treścią UMOWY/REGULAMINU IMPREZY oraz wszel­kimi informacjami zawartymi w OFERCIE i RAMOWYM PROGRAMIE IMPREZY.
 4. Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące Rezerwacji oraz Obozu będą uwzględniane jedynie wtedy, gdy zgła­szane będą przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przy­jęcia uczestnika na obóz z powodu dysfunkcji zdro­wotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizato­rowi zapewnienie dziecku właściwej opieki – w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w momencie zgłaszania na obóz o dysfunkcji dziecka i uzyskania zgody na przyjęcie na półkolonie oraz umieszczenie tego faktu w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA PÓŁKOLONII w ptk. III „ INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA” .

II.     PŁATNOŚĆ

 1. Zaliczka wpłacana jest zgodnie z pkt. I. ppkt.2.(Rezerwacja obozów stacjonarnych ATZ TenisPoint).
 2. Pozostała część należności za półkolonie winna być uiszczo­na nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem obozu.
 3. W przypadku rezerwacji miejsca w terminie później­szym niż 5 dni przed rozpoczęciem półkolonii, Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny obozu w momencie zapisu.
 4. Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i będzie rozpatry­wane zgodnie z Warunkami Rezygnacji.
 5. Warunkiem przyjęcia Uczestnika na półkolonie jest doko­nanie wpłat określonych w pkt.I ppkt.2 i pkt.II, podpisanie UMOWY/REGULAMINU IMPREZY, oraz wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA PÓŁKOLONII .
 6. Wystawienie faktury VAT za półkolonie może nastąpić w terminie najpóźniej 7 dni od daty dokonania płatności.
 7. Płatność można dokonać gotówką w recepcji kortów ATZ TENISPOINT lub przelewem na konto: Chiwes Sport S.C., ul.Hirszfelda 1a, 02-776 Warszawa, Bank Pekao- konto nr:        70 1240 6250 1111 0010 4638 7212. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany turnus.

III.     REALIZACJA OFERTY 

 1. Spółka Chiwes Sport S.C. jest odpowiedzialna za przebieg imprezy zgodny z programem zawartym w Ofercie i na stronie internetowej www.tenispoint.pl 
 2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego nieza­leżnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient decyduje, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwro­tem wszystkich wniesionych świadczeń. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt.IV ppkt.2, ma prawo według swojego wyboru skorzystać z zaproponowanej mu innej usługi o takiej samej lub wyższej wartości albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienale­żyte wykonanie warunków UMOWY/REGULAMINU IMPREZY, chyba, że niewyko­nanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a)      działaniem lub zaniechaniem Klienta,

b)      siłą wyższą.

4. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie, zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.

5. Rodzic/Opiekun oraz Uczestnik obozu stacjonarnego zobowiązany jest zapoznać się z UMOWĄ/REGULAMINEM IMPREZY, RAMOWYM PROGRAMEM IMPREZY oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi korzystania z poszczególnych obiektów, na których będą odbywać się zajęcia w ramach półkolonii ATZ TENISPOINT oraz ich przestrzegać.

6. Organizator podejmuje się opieki nad Uczestnikiem od momentu pozostawienia dziecka w dniu i godzinie rozpoczęcia imprezy do godziny zakończenia imprezy tego samego dnia. Analogicznie czas opieki nad Uczestnikiem rozpoczyna się i kończy w każdym następnym dniu imprezy zgodnie z planem dnia tj. od godziny 8:30 do godziny 18:00 tego samego dnia.

7. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze stratami materialnymi wynikającymi ze szkód wyrządzonych przez Uczestnika obozu.

8. W przypadku choroby Uczestnika w czasie trwania półkolonii koszty związane z jego leczeniem pokrywa Rodzic/Opiekun Prawny.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników. W zaistniałej sytuacji następuje zwrot pełnej, wpłaconej kwoty.

IV.     WYŻYWIENIE

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom impre­zy wyżywienie, w tym: drugie śniadania, ciepłe zestawy obiadowe wraz z napojami oraz podwieczorek.
 2. Rodzic/Opiekun i Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Or­ganizatora o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących diety dziecka. Taką informację Rodzic/Opiekun zobowiązany jest zawrzeć w KARCE ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA PÓŁKOLONII w ptk. III „ INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA”. W przypadku, gdy niemoż­liwe jest zapewnienie przez Organizatora właściwej diety lub wyeliminowanie składników spożywczych, na które uczulone jest dziecko, Rodzic/Opiekun powinien zapewnić odpowiednie wyżywienie dla dziecka i dostarczać je na każdy dzień.
 3. Organizator nie odpowiada za dodatkowe zakupy je­dzenia i napojów przez dzieci podczas pobytu na obo­zie, jeśli Rodzic/Opiekun nie złoży takiego zakazu sprzedaży pisemnie.

V.    WARUNKI REZYGNACJI

 1. W przypadku rezygnacji z półkolonii z powodów niezależ­nych od Chiwes Sport S.C., w szczególności poprzez niedo­trzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, Organizator rozliczy koszty w następujący sposób:

a) w przypadku rezygnacji wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem danego Turnusu Chiwes Sport S.C. zwróci pełną wpłaconą kwotę,

b)    w przypadku rezygnacji w okresie od 5 dni do dnia rozpoczę­cia danego turnusu Chiwes Sport S.C. zatrzyma równowartość wpłaconej zaliczki.         Rodzice lub Opiekunowie mogą w porozumieniu z Chiwes Sport S.C. zgłosić uczestnictwo w obozie innego dziecka i w chwili skutecznego zawarcia umowy przez Rodziców lub Opiekunów tego dziecka Organizator zwróci rezygnującym Klientom wpłacone wcześniej kwoty,

c)      W przypadku choroby Uczestnika w czasie trwania opłaconego Turnusu Chiwes Sport S.C. zatrzyma równowartość całej wpłaconej kwoty.

VI.     OŚWIADCZENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII stanowi integralną część UMOWY/ REGULAMINU IMPREZY ATZ TENISPOINT.

2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i Regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji programu (m.in.: przepisy przeciwpożarowe, przepisy bhp, regulaminy obiektów), z którymi zostają zapoznani przed rozpoczęciem imprezy.

3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z  miejsca  prowadzenia zajęć.

4. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na półkolonii, a także zwyczajami panującymi w danym kraju.

5. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości:  legitymację szkolną/książeczkę zdrowia.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione w szatni przez Uczestników podczas trwania danego obozu stacjonarnego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne przedmioty posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca odbywania się zajęć nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez Opiekuna.

8. Podczas trwania wypoczynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu 
i używania środków odurzających. Nieprzestrzeganie w/w spowoduje wydalenie Uczestnika z półkolonii i odesłanie na koszt Rodziców (Opiekunów Prawnych) do domu bez możliwości zwrotu kwot za niewykorzystane dni.

9. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) moich danych osobowych, oraz danych osobowych zgłoszonych przeze mnie osób do celów związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy o świadczenie usług jak i umowy dotyczącej ubezpieczenia uczestników. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich, oraz Uczestnika w celach marketingowych Organizatora imprezy zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

10. Wyrażam zgodę na fotografowanie, oraz nagrywanie wideo mojego dziecka, oraz użycia tych materiałów w dokumentacji i promocji obozów ATZ TENISPOINT, oraz promocji sportu przez ATZ TENISPOINT.

11. Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka, oraz stan zdrowia innych zgłoszonych przeze mnie osób, umożliwia uczestnictwo w obozie sportowym (półkolonii), będącym przedmiotem umowy. Zobowiązuję się także do terminowego uiszczenia wszystkich opłat związanych z pobytem dziecka.

12. Oświadczam, że zapoznałem się z OFERTĄ PÓŁKOLONII, RAMOWYM PROGRAMEM, KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ UCZESTNIKA stanowiącą załącznik do niniejszej UMOWY/REGULAMINU i zobowiązuję się oraz dziecko do ich przestrzegania.

 

 

 

(data)                                                                                                                   (podpis Rodzica lub Opiekuna)

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

I. INFORMACJA ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. Dane Organizatora: CHIWES SPORT S.C. ul. Hirszfelda 1a 02-776 Warszawa

NIP: 951-235-68-80; REGON: 146159121

Tel: 518-032-054 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  www.tenispoint.pl

2. Forma wypoczynku: ZIMOWE PÓŁKOLONIE ATZ TENISPOINT 2018

3. Adres: ul. Hirszfelda 1a, 02-776 Warszawa

4. Cena: ZALICZKA: 170 zł.

DANE DO PRZELEWU: BANK Pekao: 70 1240 6250 1111 0010 4638 7212

5. Czas trwania wypoczynku (nr turnusu):........................

 

(miejscowość, data)                                 (podpis Organizatora wypoczynku)

 

 

II. DANE UCZESTNIKA I RODZICA PRAWNEGO OPIEKUNA ZGŁASZAJĄCEGO NA PÓŁKOLONIE

 

1. Imię i nazwisko dziecka: ..............................................

2. Data urodzenia: .................................... Pesel: ...........

3. Adres zamieszkania: ........................tel.: ………………... 

4. Adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania):.............

5. Nazwa i adres szkoły: .............................klasa: ............

6. Imiona i nazwiska, oraz adres Rodziców (Opiekunów Prawnych) dziecka przebywającego na półkolonii:.......................tel.:........

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości: .....zł  (słownie: ..............zł.)

 

(miejscowość, data)                                     (podpis Rodzica lub Opiekuna)

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

...........................................................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA PÓŁKOLONII. 

 

( data)                                                        (podpis Rodzica lub Opiekuna)

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień. (w przyp. braku możliwości uzyskania wpisu lekarza – wypełnia rodzic lub opiekun)

 

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ........................, błonica .............................., dur ........., inne .............

 

( data)                                           (podpis lekarza, Rodzica lub Opiekuna)

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

..............................................................................................................................................

(data)                                                          (podpis Rodzica lub Opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

 

(data)                                                           (podpis Rodzica lub Opiekuna)

 

 

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW ODNOŚNIE OSOBY/OSÓB UPRAWNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA PO ZAJĘCIACH

 

1. ....................................(imię i nazwisko uprawnionej osoby)

2. ....................................(imię i nazwisko uprawnionej osoby)

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA RAKIET TENISOWYCH

Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć uczestnikowi rakietę na czas trwania turnusu:

ž       TAK 

ž       NIE                                                                                                           

Warszawa, dn.                                                 (podpis Rodzica lub Opiekuna)