Ruszamy z Ligą Klubową dla Młodzieży!

 Od lutego 2018r. na kortach ATZ TenisPoint  rusza 1. Edycja Ligi Klubowej TenisPoint dla młodzieży w 2. kategoriach

wiekowych: do 14. lat i do 18. lat. Rozgrywki odbywać się będą  do 06.05.2018r. Zakończy  je turniej Masters 13.05.2018r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Ligi Klubowej TenisPoint

 

Zapraszamy!

ATZ TenisPoint

 

REGULAMIN LIGI KLUBOWEJ TENISPOINT DLA MŁODZIEŻY


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem LIGI KLUBOWEJ TENISPOINT DLA MŁODZIEŻY jest ATZ TenisPoint.

2. Rozgrywki odbywają się od lutego 2018r. do 06.05.2018r.

3. Sezon Ligi Klubowej TenisPoint zakończy turniej Masters 13.05.2018r.

4. Zgłoszenia uczestnictwa w LKT przyjmowane są u koordynatora rozgrywek: Urszuli Zaręba mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod nr-em tel: 518 76 40 30 ; 518 032 054

5. W rozgrywkach może uczestniczyć młodzież w 2. kategoriach wiekowych: do lat 14. i do lat 18.

6. Koszt jednorazowy zgłoszenia w rozgrywkach wynosi 50zł/osoby

7. Wniesiona kwota zostanie przeznaczona w całości na rzecz nagród w turnieju Masters o łącznej kwocie nie przekraczającej 1500zł.

8. Uczestnictwo w rozgrywkach zgłaszane jest przez rodziców/opiekunów osobiście w recepcji kortów ATZ TenisPoint lub za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 518 032 054

9. Zgłoszenie dziecka do Ligi Klubowej TenisPoint, równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Ligi Klubowej Tenispoint

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić oświadczenie dot. udostępnienia danych kontaktowych dziecka.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy Ligi Klubowej zostaną powiadomieni.


II. NAGRODY

1. Zawodnicy zajmujący od 1. do 3. miejsca w turnieju Masters, otrzymają atrakcyjne nagrody.


III. ROZGRYWKI-ZASADY

1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza . Może się to telefonicznie lub w recepcji klubu.

2. Zawodnik wyzywający ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu w ciągu 2. dni od terminu wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych formalności zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego.

3. Jeśli wyzywający nie może skontaktować się z wyzwanym, wyzywający musi zgłosić ten fakt organizatorowi.

4. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron. Terminy muszą być zgodne z dostępnością kortów.

5. Mecz powinien być rozegrany w ciągu 14 dni od daty wyzwania.

6. Mecze rozgrywane są wyłącznie na kortach ATZ TenisPoint

7. Mecz trwa do dwóch wygranych setów (wg przepisów PZT). Jeżeli wynik w gemach wynosi 6/6, rozgrywany jest tie-break do 7. punktów. Trzeci set zostaje rozgrywany, jeśli jest super
tie-break do 10.pkt.

8. Rozegranie każdego meczu wymaga rezerwacji kortu.

9. Wynik spotkania należy zgłosić po jego zakończeniu w recepcji klubu.

10. Po zakończonym meczu pierwszeństwo w wyzwaniu kolejnego zawodnika należy do zwycięzcy, a pokonany przy kolejnym wyzwaniu nie bierze pod uwagę gracza z którym przegrał (czytaj: traktuje swojego ostatniego rywala jako nieobecny).

11.Zawodnik przegrywający może wyzwać kolejnego gracza po upływie 4. godz. od wpisania wyniku meczu na stronie Ligi.

12. Zawodnik, który przegrał mecz, może wyzwać zwycięzcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14. dni od rozegrania ostatniego spotkania.

13. Zawodnik, który wygrał mecz, nie może zostać wyzwany w ciągu 48. godzin od zakończenia meczu. Może jednak w tym czasie wyzwać kolejnego gracza.

14. Obowiązek dostarczenia piłek (minimum 3.sztuk) spoczywa na wyzywającym.

15. Gracze rozpoczynający rywalizację w Lidze Klubowej TenisPoint w trakcie trwania sezonu dopisywani są na koniec listy rankingowej.

16. Każdy zawodnik może wyzwać gracza sklasyfikowanego maksimum 3. miejsca wyżej. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o oczko niżej.

17. Zawodnicy mają prawo wyzwania zawodnika sklasyfikowanego maksymalnie 4. miejsc wyżej, jeżeli pozostali zostali już WYZWANI lub są WYZYWAJĄCYMI. Zawodnicy tymczasowo nieobecni, nie są brani pod uwagę.

18. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu (przekroczenie zarezerwowanego czasu , złe warunki atmosferyczne), dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż 7. dni od jego rozpoczęcia. Niedotrzymanie tego terminu powoduje anulowanie w/w.

19. Uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. 20. W sprawach spornych lub nieuwzględnionych w regulaminie rozstrzyga kierownik Ligi Klubowej TenisPoint.


IV. PIERWSZEŃSTWO NA LIŚCIE ZGŁOSZEŃ

1. Kolejność na liście ustalona zostanie wg. kolejności zgłoszeń.


V. REZERWACJA KORTÓW

1. Korty można rezerwować telefonicznie pod numerem tel. 518 032 054 oraz osobiście w recepcji klubu.


VI. CENNIK WYNAJMU KORTÓW NA MECZE

1. W przypadku rezerwacji kortu w czasie „Happy-Hour” , należy od podstawowej ceny odjąć 10zł/h, w przypadku rezerwacji kortu w normalnym czasie, należy od podstawowej ceny odjąć 15zł/h.

2. Płatność za wynajęcie kortu regulowana jest w recepcji klubu przed meczem.

3. Korty na mecze rezerwowane są na min. 1h.


VII. KORZYSTANIE Z URLOPÓW-ZASADY

1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również z powodu kontuzji), korzystając z tzw. urlopu, który może wynieść maksymalnie 14. dni. Przebywającego na urlopie zawodnika nie wyzywamy na pojedynek.

2. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14. dni przed zakończeniem rozgrywek.

3. Urlop jest ważny pod warunkiem zgłoszenia go w recepcji klubu.


VIII. TURNIEJ MASTERS

1. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego zakwalifikowanych zostanie 8. najlepszych graczy.

2. Turniej MASTERS zostanie rozegrany 13.05.2018r.

 

 

OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę, aby numer telefonu mojego dziecka ………………………………….. był upubliczniony na tablicy Ligi Klubowej TenisPoint

TAK / NIE

Wyrażam zgodę, aby inni uczestnicy Ligi Klubowej TenisPoint kontaktowali się bezpośrednio z moim dzieckiem

TAK / NIE

 

Miejscowość, Data                                                                                                   Podpis
…………………………….                                                                                                ……………….