Regulamin kortów tenisowych ATZ TenisPoint

Garść zasad, które obowiązują korzystających z kortów tenisowych naszej Akademii:

1. Korty ATZ TENISPOINT są czynne w godzinach od 7:00 do 22:00.

2. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem 518-032-054, bądź bezpośrednio w biurze.

3. Opłatę za pojedynczą godzinę należy dokonać w recepcji przed wejściem na kort, zgodnie z aktualnym cennikiem.

4. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę.

5. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.

6. Czas gry wynosi 55, natomiast 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy.

7. Po grze należy zasiatkować po sobie kort.

8. Na kortach obowiązuje obuwie i strój tenisowy.

9. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

10. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. ATZ TenisPoint nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

11. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że zapoznała\-ł się z polityką prywatności spółki CHIWES SPORT S.C. dostępną pod linkiem:
http://www.tenispoint.pl/polityka-prywatnosci i w pełni ją akceptuje.

12. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że jest świadoma/-y uprawnień przysługujących Jej/Mu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO")".

11.ATZ TenisPoint oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Na korcie należy mieć pełen ubiór sportowy.

13. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

14. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na naszym wewnętrznym parkingu (parking niestrzeżony).

15. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.). W przypadku potrzeby zapalenia świateł Korzystający jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.

16. Każda osoba przebywająca na terenie klubu ATZ TENISPOINT zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM KORTÓW oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH (załączonymi poniżej), zgodnymi z ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 03 MAJA 2020 ROKU w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

16. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym REGULAMINIE oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH uprawnia Akademię do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

17. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego REGULAMINU KORTÓW oraz PROCEDUR I ZASAD POSTĘPOWANIA NA KORTACH (patrz: poniżej) .

 PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA NA KORTCH ATZ TENISPOINT W CZASIE PANDEMII:

 • OBOWIĄZUJE LIMIT 4 OSÓB NA KORCIE+TRENER! (+EW.OBSŁUGA, KTÓRA BĘDZIE RÓWNIEŻ WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB NA KORCIE)
 • PRZYCHODZIMY NA OBIEKT W STROJU SPORTOWYM, PONIEWAŻ SZATNIE BĘDĄ ZAMKNIĘTE ( POZA WC)
 •  DEZYNFEKCJA RĄK DLA WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH OBIEKT JEST OBOWIĄZKOWA! PŁYNY BĘDĄ DOSTĘPNE
 • GRĘ KOŃCZYMY PRZED CZASEM, ŻEBY ZASIATKOWAĆ KORT I BEZKONTAKTOWO WYMIENIĆ SIĘ Z NASTĘPNYMI GRACZAMI
 • OBOWIĄZUJE KORZYSTANIE Z MASECZKI OCHRONNEJ NA TERENIE OBIEKTU DO MOMENTU DOTARCIA NA KORT ORAZ PODCZAS JEGO OPUSZCZANIA (NA KORCIE NIE MA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA TWARZY MASECZKĄ).
 • DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE RODZICÓW ZAWODNIKÓW

 

DODATKOWO:

 • DLA PAŃSTWA WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY REZERWACJĘ KORTÓW I KONTAKT Z OBSŁUGĄ KORTÓW TELEFONICZNIE POD NR 518032054
 • ZALECAMY PŁATNOŚCI METODAMI BEZGOTÓWKOWYMI (KARTY PŁATNICZE, BLIK)
 • ZALECAMY KORZYSTANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE Z OSOBISTEGO SPRZĘTU TRENINGOWEGO
 • ZALECAMY ZBIERANIE PIŁEK DO KOSZA TYLKO TUBAMI
 • REKOMENDUJEMY SYSTEMATYCZNE ODKAŻANIE RĄK (NP. CO 15 MINUT) – KAŻDY KORT BĘDZIE ZAOPATRZONY W PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE
 • PROSIMY O NIEZMIENIANIE STRON KORTU W CZASIE GRY
 • PROSIMY O NIEPODAWANIE SOBIE RĄK NA KONIEC GRY
 • ZALECAMY UTRZYMYWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ( W CZASIE PRZERWY 2 METRY, A PODCZAS GRY 5 METRÓW)
 • PO ZAKOŃCZENIU GRY REKOMENDUJEMY NIEZWŁOCZNE OPUSZCZENIE OBIEKTU (NIEGROMADZENIE SIĘ)

PROSIMY O JAK NAJBARDZIEJ UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ I WDROŻENIE POWYŻSZYCH PROCEDUR I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA NASZYM OBIEKCIE. Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ GRY!!!

Grafika na tej stronie by Freepik z flaticon.com