Akademia Tenisa Ziemnego

Dla wszystkich, którzy planują zapisać swoje dzieci do szkółek tenisa ziemnego, przygotowaliśmy garść zasad, które regulują funkcjonowanie szkółek tenisowych Akademii Tenisa Ziemnego TenisPoint.

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach liczących 2-5 osób dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 3. Szkółka tenisowa trwa od 13 września do 24 czerwca.
 4. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.
 5. Opłata miesięczna  jest uzależniona od liczebności grupy i częstotliwości treningów (patrz: Cennik szkółek tenisowych). W przypadku zajęć raz w tygodniu obejmuje średnio cztery 55-cio minutowe zajęcia w miesiącu, natomiast przy dwóch zajęciach tygodniowo odpowiednio osiem zajęć w miesiącu. W niektórych miesiącach, przy częstotliwości raz w tygodniu, w zależności od dni w jakie odbywają się treningi wypada pięć zajęć, a w innych trzy zajęcia (np. w grudniu), dlatego ostateczna opłata za dany miesiąc (iloczyn ilości dni/zajęć i stawki za godzinne zajęcia w zależności od liczebności grupy) będzie podawana przez trenerów na początku miesiąca. Na przykład: dla grupy czteroosobowej (cena za jedne zajęcia to 60 zł/h/osoby), która ma zajęcia raz w tygodniu w poniedziałki w miesiącu październiku 2021 roku (wypadają 4 poniedziałki/zajęcia - patrz: poniżej wykaz dni w roku szkolnym 2021/22) opłata będzie wynosić 240zł/mies./os., natomiast dla grupy czteroosobowej w przypadku zajęć raz w tygodniu w poniedziałki w miesiącu grudniu 2021 roku (wypadają 3 poniedziałki/zajęcia - patrz: poniżej wykaz dni w roku szkolnym 2021/22) opłata będzie wynosić 180 zł/mies./osobę.
 6. Cena zawiera opłatę za trenera i kort.
 7. Opłata za pierwszy pełny miesiąc zajęć jest dwukrotnością miesięcznej kwoty i zostanie rozliczona w ostatnim miesiącu uczestnictwa w treningach. (patrz: Punkt 12).
 8. Opłatę za grę w szkółce tenisowej rodzic/opiekun zobowiązuje się uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca (z góry). Opłatę należy dokonać gotówką, kartą płatniczą w biurze kortów, bądź przelewem na konto. Dane do przelewu: Chiwes Sport S.C. (właściciel ATZ TenisPoint), ul. Hirszfelda 1A, 02-776 Warszawa, nr konta: 70 1240 6250 1111 0010 4638 7212, tytułem: szkółka tenisowa, imię i nazwisko dziecka.
 9. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 10. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 11. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy ATZ Tenispoint.
 12. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica telefonicznie pod numerem 518 76 40 30 lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca. W takim przypadku ostatni miesiąc jest rozliczany z podwójnej opłaty, pobieranej w pierwszym miesiącu zajęć (patrz: punkt 7). W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem zgłoszenia tego faktu na 21 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć rodzic/opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty za następny miesiąc. W przypadku uczestniczenia w zajęciach przez cały rok szkolny (patrz: poniżej wykaz dni w roku szkolnym 2021/22) podwójna opłata pobierana w pierwszym miesiącu zajęć (patrz:punkt 7) pokrywa opłatę za zajęcia w ostatnim miesiącu tj. czerwiec 2022 roku.
 13. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, Regulaminu kortów (patrz: http://tenispoint.pl/korty-tenisowe/regulamin-kortow zawierającym  PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA NA KORTACH ATZ TENISPOINT W CZASIE PANDEMII) oraz złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego trzech oświadczeń o następującej treści:
  1. „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach tenisa organizowanych przez Akademię Tenisa Ziemnego "TenisPoint”.
  2. "Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności spółki CHIWES SPORT S.C. dostępną pod linkiem:
   http://www.tenispoint.pl/polityka-prywatnosci i w pełni ją akceptuję".
  3. "Oświadczam, że jestem świadomy/-a uprawnień przysługujących mi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i
   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO")".
 14. Akademia Tenisa Ziemnego TenisPoint zapewnia: - rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrą trenerską; - sprawowanie opieki nad dziećmi ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć.
 15. ATZ Tenispoint zastrzega sobie możliwość wysyłania do Państwa droga mailową, bądź telefonicznie wszelkich informacji dotyczących zajęć szkółki (informacje o godzinach zajęć, opłatach za zajęcia, itp.), oraz umieszczania na naszej stronie internetowej nazwisk uczestników klubowych turniejów, informacji o ich wynikach, oraz zdjęć zrobionych w czasie turnieju, wykorzystując wizerunek graczy.
 16. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu 518 76 40 30.

WYKAZ DNI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Miesiąc

Dzień

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

DNI ŚWIĄTECZNE I WOLNE OD SZKOŁY

(nie liczone w ramach zajęć – szkółek tenisowych)

Poniedziałek

4

4

3

4

3

4

3

4

3

01.11.21; 27.12.21; 31.01.22; 07.02.22; 18.04.22; 02.05.22; 27.06.22

Wtorek

4

5

3

4

2

5

3

4

3

28.12.21; 01.02.22; 08.02.22; 19.04.22; 03.05.22; 28.06.22

Środa

4

4

4

4

2

5

4

4

4

29.12.21; 02.02.22; 09.02.22; 29.06.22          

Czwartek

4

3

3

3

2

5

3

4

3

11.11.21; 23.12.21; 30.12.21; 06.01.22; 03.02.22; 10.02.22; 14.04.22; 16.06.22; 30.06.22

Piątek

5

3

3

3

2

4

4

4

3

12.11.21; 24.12.21; 31.12.21; 07.01.22; 04.02.22; 11.02.22; 15.04.22; 17.06.22

Sobota

5

3

3

2

2

4

3

4

2

13.11.21; 25.12.21; 01.01.22; 08.01.22; 29.01.22; 05.02.22; 12.02.22; 16.04.22; 30.04.22; 18.06.22; 25.06.22

Niedziela

5

3

3

2

2

4

3

4

2

14.11.21; 26.12.21; 02.01.22; 09.01.22; 30.01.22; 06.02.22; 13.02.22; 17.04.22; 01.05.22; 19.06.22; 26.06.22